Besøksadresse:

FIMEK AS
Kunnskapsparken
Bernhard Lunds vei 8
9300 Finnsnes

Postadresse

Postboks 609
9306 Finnsnes

E-post

firmapost@fimek.no

Telefon:

77 84 78 50

Org.nummer:

918 084 770